Ratkaisumme

Esittelemme sivulla kuusivaiheisen ratkaisumallimme.

Mundus Aerin ratkaisu rakentuu seuraavista vaiheista.

Vaiheet eivät aina tapahdu kronologisessa järjestyksessä, ja useampi vaihe voi olla käynnissä samanaikaisesti.

1. Mittaus

Asennamme tilaan ilmanlaatuanturit, jotka keräävät tietoa ilmanlaadusta lähettäen tiedon Loggs-raportointinäkymään. Perusteellinen mittaus mittaa mm:

Hometta

Haitallisia kaasuja, kuten VOC-yhdisteitä

Ilmankosteutta

Radonia

Etyleeniä

Lämpötilaa

2. Analysointi

Ilmanlaatuantureilla kerätty data tulee suoraan verkon kautta analysoitavaksi. Sisäilman laatuun perehtyneet asiantuntijamme analysoivat tiedon Loggs-raportointinäkymässä.

3. Raportointi

Analysoinnin tulokset kerrotaan asiakkaalle läpinäkyvästi ja selkeästi. Mittauksen ja analysoinnin avulla pystymme kertomaan millainen ilmanlaatu on nyt ja mitä parannettavaa siinä on.

4. Ratkaisu

Jokaiselle asiakkaalle mietitään yhdessä heille sopiva räätälöity ratkaisu mittauksissa kerätyn tiedon ja heidän toimialansa perusteella. Tarjoamamme laitteiston voi ostaa, vuokrata tai ottaa leasing-sopimuksella.

5. Asennus

Ratkaisu koostuu sekä toimintatavan muutoksesta että siihen tarvittavasta laitteistosta. Laitteisto saadaan asennettua käyttökohteeseen tehokkaasti yhden päivän aikana.

6. Seuranta

Ilmanlaatuanturi seuraa ilman laatua 24/7. Ilmanlaadulle asetetaan valitut hälytysrajat, jolloin raja-arvon ylittyessä saat hälytyksen. Mikäli ongelmakohtia ilmenee, niihin puututaan, ja muutoksia ratkaisuun voidaan tehdä nopeasti.

Haluatko tarjouksen sopivasta ratkaisusta?

Mietitään tiloihisi sopiva ratkaisu. 
Ota yhteyttä, niin edetään yhdessä!

Yhteystiedot