Käyttökohde

Terveydenhuolto

Sisäilma puhtaaksi sairaaloissa.

Terveydenhuollossa on tärkeää, että mikrobit, kuten virukset, bakteerit ja homeitiöt eivät pilaa sisäilmaa.

Estämällä taudinaiheuttajien leviäminen ilmateitse terveydenhuollossa voidaan tarjota sekä potilaille että henkilöstölle turvallinen ympäristö.

Taudit leviävät ilmateitse.

Ilmassa leijuvat bakteerit ja pieneliöt ovat aiheuttaneet suuria haasteita terveydenhuollolle. Pitämällä ilma puhtaana mikrobeista voidaan ehkäistä leikkauspotilaiden infektioita sekä vähentää ilmateitse tarttuvien tautien etenemistä.

Näillä huolehdimme ilmanlaadusta

Sairaaloissa ja terveysasemilla sisäilman puhtaus on erittäin merkittävä asia. Ilmateitse leviävät virukset ja influenssat voivat aiheuttaa pahojakin epidemioita*. Mutta miten puhtaus saavutetaan?

Stabilisoidaan optimaalinen lämpötila

Huolehditaan ilmanvaihdosta

Ylläpidetään optimaalinen ilmankosteus

Mistä ratkaisumme koostuu?

1. Mittaus

Ratkaisumme mittaa säännöllisesti sisäilmasta haitallisten homeiden, VOC-yhdisteiden, radonin sekä pilaantumista nopeuttavan etyleenin määrän. Lisäksi seuraamme säännöllisesti sisäilman lämpötilaa, hiilidioksidia sekä kosteusprosenttia.

2. Analysointi

Sisäilman laadun kehittämiseen perehtyneet asiantuntijamme analysoivat ilmanlaatuanturilla kerätyn tiedon Loggs-raportointinäkymässä.

3. Raportointi

Mittauksen ja analysoinnin avulla pystymme kertomaan millainen ilmanlaatu on nyt ja mitä parannettavaa siinä on.

4. Ratkaisu

Ratkaisumme korjaa havaitut puutteet sisäilman laadussa. Ratkaisun avulla sisäilman laatu paranee.

5. Laitteet

Asennamme tiloihin ilmanpuhdistuslaitteet, jotka parantavat sisäilman laatua poistaen siitä haitallisia yhdisteitä.

6. Seuranta

Ilmanlaatuanturi seuraa ilman laatua 24/7. Ilmanlaadulle asetetaan valitut hälytysrajat, jolloin raja-arvon ylittyessä saat hälytyksen. Ratkaisu toimii myös mobiililaitteilla ja hälytys on mahdollista tilata suoraan omaan puhelimeen.

Testaa ratkaisuamme.

Tarjoamme organisaatiollenne 2 kuukauden kokeilujakson ilman sitoumuksia.

Aloita kokeilu

Browse our other uses

Vieritä sivulle