Käyttökohde

Julkiset kohteet

Ratkaisumme avulla voidaan tehdä kouluista, kirjastoista, terveyskeskuksista ja lukuisista muista julkisista kohteista puhtaampia ja turvallisempia ympäristöjä.

Terveemmät tilat luovat hyvinvointia

Sisäilman laatuun vaikuttavat fysikaaliset, kaasumaiset ja hiukkasmaiset tekijät. Laitteidemme avulla on mahdollista vähentää esim. radonin, mikrobien, pienhiukkasten sekä VOC-yhdisteiden määrää sisäilmassa.

Yleisimmät sisäilmaongelmien aiheuttajat haltuun

Sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa esiintyy usein monia tekijöitä yhtä aikaa ja niiden tunnistaminen edellyttää asiantuntemusta ja kokemusta. Avullamme voit parantaa sisäilman laatua ja vähentää sen myötä oireilua.

Mistä ratkaisumme koostuu?

1. Mittaus

Ratkaisumme mittaa säännöllisesti sisäilmasta haitallisten homeiden, VOC-yhdisteiden, radonin sekä pilaantumista nopeuttavan etyleenin määrän. Lisäksi seuraamme säännöllisesti sisäilman lämpötilaa, hiilidioksidia sekä kosteusprosenttia.

2. Analysointi

Sisäilman laadun kehittämiseen perehtyneet asiantuntijamme analysoivat ilmanlaatuanturilla kerätyn tiedon Loggs-raportointinäkymässä.

3. Raportointi

Mittauksen ja analysoinnin avulla pystymme kertomaan millainen ilmanlaatu on nyt ja mitä parannettavaa siinä on.

4. Ratkaisu

Ratkaisumme korjaa havaitut puutteet sisäilman laadussa. Ratkaisun avulla sisäilman laatu paranee.

5. Laitteet

Asennamme tiloihin ilmanpuhdistuslaitteet, jotka parantavat sisäilman laatua poistaen siitä haitallisia yhdisteitä.

6. Seuranta

Ilmanlaatuanturi seuraa ilman laatua 24/7. Ilmanlaadulle asetetaan valitut hälytysrajat, jolloin raja-arvon ylittyessä saat hälytyksen. Ratkaisu toimii myös mobiililaitteilla ja hälytys on mahdollista tilata suoraan omaan puhelimeen.

Yhteydenotto ja tarjouspyyntö

Mietitään tilanteeseen sopivan ratkaisu. 
Ota yhteyttä tarjouksen saamiseksi.

Ota yhteyttä

Browse our other uses

Vieritä sivulle