Käyttökohde

Elintarviketeollisuus

Vähennä hävikkiä, kasvata tuottoa.

Ei anneta ruokien pilaantua turhaan. Autamme sinua pitämään tuotehävikin minimissään. Tämä onnistuu oikeanlaisella suunnittelulla ja sisäilman seurannalla. 

45 %

Vihanneksista menee hukkaan ennen kauppaan saapumista.

120

Meidän ratkaisumme on käytössä 120 kuorma-autossa.

12 %

Tuotehävikki voi pienentyä jopa 12 prosenttia.

Ratkaisut moneen ongelmaan.

Elintarvikkeiden tuoreuteen vaikuttaa ajan lisäksi olosuhteet missä niitä säilötään. Meillä tutkimukseen ja kokemukseen perustuva osaaminen ja ratkaisut, joilla elintarvikkeiden elinkaari saadaan pidemmäksi.

Eroon etyleenistä

Hedelmät ja kasvikset tuottavat etyleenikaasuja jotka nopeuttavat pilaantumista ja lyhentävät orgaanisten tuotteiden myynti-ikää. Ratkaisumme pitää etyleenin määrän pienenä varasto- ja myymälätiloissa.

Ruokahävikki vähenee noin 12%

Asiakkaamme hedelmä- ja kasvistuotteiden varasto- ja myyntitiloihin asennettu ilmanpuhdistuslaitteisto tuotti 12,9 % säästön hävikissä. Investointi maksoi itsensä takaisin alle vuodessa. Asiakkaamme mukaan hedelmät olivat tuoreempia ja tuotteiden on parempi.

Mistä ratkaisumme koostuu?

1. Mittaus

Ratkaisumme mittaa säännöllisesti sisäilmasta haitallisten homeiden, VOC-yhdisteiden, radonin sekä pilaantumista nopeuttavan etyleenin määrän. Lisäksi seuraamme säännöllisesti sisäilman lämpötilaa, hiilidioksidia sekä kosteusprosenttia.

2. Analysointi

Sisäilman laadun kehittämiseen perehtyneet asiantuntijamme analysoivat ilmanlaatuanturilla kerätyn tiedon Loggs-raportointinäkymässä.

3. Raportointi

Mittauksen ja analysoinnin avulla pystymme kertomaan millainen ilmanlaatu on nyt ja mitä parannettavaa siinä on.

4. Ratkaisu

Ratkaisumme korjaa havaitut puutteet sisäilman laadussa. Ratkaisun avulla sisäilman laatu paranee.

5. Laitteet

Asennamme tiloihin ilmanpuhdistuslaitteet, jotka parantavat sisäilman laatua poistaen siitä haitallisia yhdisteitä.

6. Seuranta

Ilmanlaatuanturi seuraa ilman laatua 24/7. Ilmanlaadulle asetetaan valitut hälytysrajat, jolloin raja-arvon ylittyessä saat hälytyksen. Ratkaisu toimii myös mobiililaitteilla ja hälytys on mahdollista tilata suoraan omaan puhelimeen.

Suunnitellaanko yhdessä?

Mietitään kotiisi sopivan ratkaisu. 
Ota yhteyttä, niin edetään yhdessä!

Ota yhteyttä

Browse our other uses

Vieritä sivulle