<

MILLAISIA ILMAN EPÄPUHTAUKSIA AIROCIDE POISTAA?
Airocide tuhoaa (mineralisoi) täydellisesti ilmassa olevat bakteerit, homeen, sienet, virukset, haihtuvat
orgaaniset yhdisteet sekä monia orgaanisia hajuja ja muuntaa ne harmittomaksi hiilidioksidiksi ja vedeksi.

MIKÄ EROTTAA AIROCIDEN MUISTA ILMANPUHDISTAJISTA?
Kaksi eri ominaisuutta erottaa Airociden kilpailijoista.
Ensinnäkin, Airocide ei ota ilman epäpuhtauksia kiinni tai kerää niitä suodattimiin, jotka tarvitsevat säännöllistä vaihtoa tai puhdistamista. Airocide-teknologia perustuu ilman epäpuhtauksien välittömään tuhoamiseen!
Toiseksi, moni muu ilmanpuhdistusteknologia tuottaa jonkinlaista otsonia (O3). Airocide ei tuota otsonia ja on myös ainoa ilmapuhdistaja, joka tuhoaa täydellisesti patogeenit, jotka kulkeutuvat Airocide-laitteen fotokatayyttisen (PCO) kammion läpi.

TUOTTAAKO AIROCIDE OTSONIA?
Ei, Airocide ei tuota otsonia. Sen sijaan teknologia muuntaa olemassa olevan otsonin puhtaaksi hapeksi (O2).

VOIKO AIROCIDE ELIMINOIDA HUONEESSA OLEVAN OTSONIN?
Testit ovat osoittaneet, että katalyyttinen reaktio (PCO) kammiossa muuntaa otsonin hapeksi. Airocide
erottuu muista puhdistajista niin että se ei tuota otsonia, mutta auttaa otsonin poistamisessa siinä
tilassa jossa muut lähteet tuottavat otsonia.

MITEN AIROCIDE AUTTAA IHMISIÄ, JOLLA ON ALLERGIA TAI ASTMA?
Yleisesti tunnettuja ilmassa olevia allergiaa ja astmaa laukaisevia tekijöitä ovat pölypunkit, homeitiöt,
mykotoksiinit, sienet, lemmikkien hilseet sekä haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Kaikki nämä tuhoutuvat kun ne joutuvat Airociden käyttämän fotokatalyyttisen teknologian kanssa kosketuksiin.
Laboratorioissa tehtyjen testien perusteella teknologian puhdistustehokkuus on 99,9%.

VOIKO AIROCIDE ELIMINOIDA BIOLOGISIA TARTUNTOJA, JOTKA SAIRAALALUOKAN SUODATTIMET JA
MUUT JÄRJESTELMÄT EIVÄT PYSÄYTÄ?
Kyllä, Airociden teknologialla ei ole rajoituksia partikkelin kokoon nähden. Jos joku epäpuhtaus on
orgaaninen se tuhotaan ja jäljelle jää vain hiilidioksiidiä ja vesihöyryä!

MILLÄ TOIMIALOILLA AIROCIDE-LAITETTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ?
Airocide toimii monella eri toimialalla aina elintarvikketuotannon laatukontrollista elintarviketurvallisuuteen, elintarvikkeiden tuotantoprosesseihin sekä moneen kaupalliseen ympäristöön ja julkisten tilojen ilman laadun parantamiseen. Airocidella on FDA:n II luokan Medical Device hyväksyntä ja siksi sitä voidaan käyttää myös terveydenhuollon ympäristössä.

MITEN AIROCIDE TOIMII?
Airociden patentoitu teknologia yhdistää kaksi tunnettua tekniikkaa.
Fotokaatayyttinen oksidaatio (PCO) ja 254 nanometrin voimakkuudella toimiva UV-valo tuhoavat haitalliset ilmassa olevat epäpuhtaudet.
Airociden käyttämät titaanioksidilla päällystetyt fotokatalyytit ovat pieniä lasiputkia, jotka sijaitsevat reaktiokammion sisällä. Kun lasiputkia pommitetaan voimakkaalla 254 nanometrin UV-valolla, teknologia muuntaa molekyylirakenteen orgaanisessa epäpuhtaassa aineessa.
Lopputuloksena on vain puhdasta ilmaa. Mitään muuta ei jää jäljelle. Ei tuhkaa, ei otsonia, ei muita sivutuotteita. Jäljelle ei myöskään jää mitään likaisia, vaarallisia bakteereja sisältäviä suodattimia vaihdettavaksi.

ONKO AIROCIDESSÄ VAIHDETTAVIA SUODATTIMIA?
Airocide-laitteen teknologia ei ole suodatusjärjestelmä. Siksi siinä ei ole suodattimia, joita täytyy vaihtaa.
Laitteessa on ainoastaan karkeasuodatin pölyä ja hyönteisiä varten.

KUINKA USEIN KATALYYTTI ON VAIHDETTAVA?
Ei koskaan. Koska katalyytti ei heikenny (ei kulu) ja on itsepuhdistuva niin katalyytti kestää loputtomiin.
Katalyyttinen materiaali osallistuu reaktioon mutta ei ole itsessään kemiallisesti oksidoiva. Kun reaktio
on saatu päätökseen, niin se palautuu alkutilaan.

MITÄ HUOLTOJA TARVITAAN?
Airocide-laitetta tarvitsee huoltaa vain kerran vuodessa, jolloin vaihdetaan laitteessa olevat UV-lamput sekä karkeasuodatin. Muuta huollettavaa ei ole.

MIKSI AIROCIDE KIERRÄTTÄÄ ILMAA HITAASTI?
Airociden teknologia on erittäin tehokas tuottamaan (OH-) radikaaleja, jotka eliminoivat aerosolimuodossa
olevia orgaanisia yhdisteitä. Viipymäaika on avain tehokkaaseen puhdistamiseen.

MITEN YKSIKKÖ ASENNETAAN HUONEESEEN? 
Useissa tiloissa käytetään seinäkiinnityksiä, mutta kattoasennukset ovat myös sallittuja. Jokaisessa
yksikössä on asennus tarvikkeet mukana.

ONKO SUOJAA VIRTAPIIKILLE SEKÄ YLIKUUMISELLE?
Kyllä kummatkin. Vikavirtasuoja sekä lämpötilan katkaisukytkin. Jos laitteessa on häiriöitä virransyötössä tai
ylikuumenemisen toimintahäiriö, yksikkö sammuu ja lakkaa toimimasta.

TARVITSENKO HUOLTOHENKILÖN VAIHTAMAAN ERIKOISLAMPUT VAI VOINKO TEHDÄ SEN ITSE?
Voit tehdä sen itse. Lampun vaihto on hyvin yksinkertaista eikä vaadi työkaluja tai erityisosaamista.
Muista kuitenkin aina ennen huoltoa kytkeä laite irti verkkovirrasta.
Huoltosarjan mukana tulevat kattavat ohjeet huoltoa varten.

VOIKO LAITTEEN ASENTAA KOMEROON TAI SULJETTUUN TILAAN?
Ei. Mikäli Airocide on pienessä komerossa tai pienessä suljetussa tilassa, se puhdistaa vain tämän tilan, eikä laitteesta saada täyttä hyötyä.
Airocide toimii parhaiten, kun ilmankierto on turvattu. Laitetta ei tule asettaa kalusteiden välittömään läheisyyteen tai ahtaisiin tiloihin.

KUINKA PALJON ÄÄNTÄ LAITE TUOTTAA?
Airocide-laitteen äänentuotto mallista riippuen on 42-48 desibeliä.