Transportkyla

Alla kyl- eller frysvaror måste transporteras i rätt temperatur för att inte kvalitetsförsämringar ska uppstå under transporten. Vi talar idag om den, ”obrutna kylkedjan” från tillverkaren till dess konsumenten inhandlar produkten. Den ökade rationaliseringen har medfört att vi i dag har stora centrallager där varorna förvaras i väntan på distribution till butiker och storkök. Detta har inneburit att kyl- och frystransporterna ökat i mycket stor omfattning. En väl fungerande kylanläggning är ur detta perspektiv en nödvändighet och kan i annat fall leda till stora ekonomiska förluster genom förstörda matvaror och genom risken för bakterietillväxt som kan göra varorna otjänliga. Vi på Mundusaer kan erbjuda Dig den ”obrutna AIROCIDE-kedjan” från tillverkaren till dess konsumenten inhandlar produkten. Airocide neutraliserar etengasen (mogningsgas) och ger frukter och grönsaker längre hållbarhet samt en bättre kvaliteet, som bonus på allt detta får man luktfria kylenheter utan mögel och bakterie växt!

 

MUNDUS AER LTD
Hans Brunila (B.SC.)