Kommersiell kyla

Kommersiell kyla är samlingsnamnet för den kyla som används i butiker, storkök eller i mindre kyllager. Alla livsmedel har ett rekommenderat temperaturintervall för att hålla högsta möjliga kvalitet. En väl fungerande kylanläggning är ur detta perspektiv en nödvändighet och kan i annat fall leda till stora ekonomiska förluster genom förstörda matvaror och genom risken för bakterietillväxt som kan göra varorna otjänliga. Här kan vi På Mundusaer hjälpa till med Airocide inne i kylenheten, Airocide neutraliserar etengasen (mogningsgas) och ger frukter och grönsaker längre hållbarhet samt en bättre kvaliteet, som bonus på allt detta får man luktfria kylenheter utan mögel och bakterie växt!