Frukten som får dina blommor att vissna

Bananer, äpplen och tomater är livsfarliga – för dina blommor.

Favoriterna i fruktskålen avger en gas som får pelargoner, begonier och andra
populära växter att förstöras. Här är frukterna och grönsakerna som får dina blommor att vissna.
I de allra flesta hem finns det frukt och grönsaker i form av bananer, äpplen och kiwi.
Många av frukterna, speciellt bananer och äpplen ligger ofta framme i skålar.

Det ser trevligt och i ärlighetens namn rätt oskyldigt ut.
Men visste du att din frukt kan vara livsfarlig – för dina blommor?

Vissa frukter och grönsaker, däribland bananer, äpplen, melon och kiw,
avger nämligen stora mängder av gasen etylen.
Det är en gas som utsöndras under frukternas mognadsprocess.

Etylengas är en stor fiende till vissa blommor då den får dem att mogna tidigare,
vissna, missformas eller torka.

Särskilt farliga för blommor är just äpplen och mogna bananer.
Med andra ord kan det vara klokt att hålla din frukt åtskilda från dina fina blommor.
Här är de blommor som är känsligast för etylengas:

begonia, browallia, fuchsia, hibiskus,kalanchoë, karpaterklocka, kornettblomma, pelargon, rumsask, solanum, ödesträd

källa: Experssen
http://mittkok.expressen.se/artikel/frukten-som-far-dina-blommor-att-vissna/

Hans Brunila / ing. / miljöexpert

Transportkyla

Alla kyl- eller frysvaror måste transporteras i rätt temperatur för att inte kvalitetsförsämringar ska uppstå under transporten. Vi talar idag om den, ”obrutna kylkedjan” från tillverkaren till dess konsumenten inhandlar produkten. Den ökade rationaliseringen har medfört att vi i dag har stora centrallager där varorna förvaras i väntan på distribution till butiker och storkök. Detta har inneburit att kyl- och frystransporterna ökat i mycket stor omfattning. En väl fungerande kylanläggning är ur detta perspektiv en nödvändighet och kan i annat fall leda till stora ekonomiska förluster genom förstörda matvaror och genom risken för bakterietillväxt som kan göra varorna otjänliga. Vi på Mundusaer kan erbjuda Dig den ”obrutna AIROCIDE-kedjan” från tillverkaren till dess konsumenten inhandlar produkten. Airocide neutraliserar etengasen (mogningsgas) och ger frukter och grönsaker längre hållbarhet samt en bättre kvaliteet, som bonus på allt detta får man luktfria kylenheter utan mögel och bakterie växt!

 

MUNDUS AER LTD
Hans Brunila (B.SC.)

Kommersiell kyla

Kommersiell kyla är samlingsnamnet för den kyla som används i butiker, storkök eller i mindre kyllager. Alla livsmedel har ett rekommenderat temperaturintervall för att hålla högsta möjliga kvalitet. En väl fungerande kylanläggning är ur detta perspektiv en nödvändighet och kan i annat fall leda till stora ekonomiska förluster genom förstörda matvaror och genom risken för bakterietillväxt som kan göra varorna otjänliga. Här kan vi På Mundusaer hjälpa till med Airocide inne i kylenheten, Airocide neutraliserar etengasen (mogningsgas) och ger frukter och grönsaker längre hållbarhet samt en bättre kvaliteet, som bonus på allt detta får man luktfria kylenheter utan mögel och bakterie växt!