MITEN AIROCIDE TOIMII?
Airociden patentoitu teknologia yhdistää kaksi tunnettua patogeenejä tuhoavaa tekniikkaa.
Fotokaatayyttinen oksidaatio (PCO) yhdessä 254 nanometrin valon avulla tuhoavat haitalliset
ilmassa olevat mikrobit. Airocide-laitteen reaktiokammion sisällä olevat lukuisat titaanidi-
oksiidilla päällystetyt pienet lasiputket toimivat fotokatalyyttinä.

Kun titaanidioksidia (TiO2) pommitetaan korkean intensiteetin UV-valolla (254 nanometriä),
hydroxyli-radikalit (OH -) ponnahtavat esiin pinnasta valmiina mineralisoimaan epäpuhtaudet.
Airocide muuntaa molekylirakenteen orgaanisessa aineessa vesihöyryksi ja hiilidioksidiksi.
Mitään muuta ei jää jäljelle. Ei tuhkaa, ei otsonia, ei muita sivutuotteita. Airocide-laitteen
puhdistuksen yhteydessä ei synny likaisia, vaarallisia bakteereja sisältäviä suodattimia vaihdettavaksi.
Lopputuloksena on vain puhdasta ilmaa.

MILLAISIA ILMAN EPÄPUHTAUKSIA AIROCIDE POISTAA?
Airocide tuhoaa täydellisesti (mineralisoi) ilmassa olevat bakteerit, homeen, sienet, virukset, haihtuvat
orgaaniset yhdisteet (VOC kuten etyleeni kaasu) & monia orgaanisia hajuja ja muuntaa ne harmittomaksi
hiidioksiidiksi (CO2 ja vedeksi (H2O).

MIKÄ EROTTAA AIROCIDEN MUISTA ILMANPUHDISTAJISTA?
Kaksi eri ominaisuutta erotta Airociden kilpailijoista. Ensinnäkin, ei ole mitään suodattamia jotka
tarvitsevat säännöllistä vaihtoa tai puhdistamista. Airociden teknologia perustuu ilmanepäpuhtauksien
välittömään tuhoamiseen – kiinniottoa tai keräämistä suodattiin. Toiseksi, moni muu ilmanpuhdistaja
tuottaa jonkinlaista otsonia(O3). Tai ovat naamioituneita ionisaattoreita tai käyttä jotain muuta termiä.
Airocide ei tuota mitään otsonia ja on myös ainoa ilmapuhdistaja joka tuhoaa täydellisesti patogeenit joka
kulkeutuvat fotokatayyttisen (PCO) kammion läpi.

MITEN YKSIKKÖ ASENNETAAN HUONEESEEN? SISÄLTYYKÖ ASENNUSSARJA?
Usemissa tiloissa käytetään seinäkiinnityksiä, mutta kattoasennukset ovat myös sallittuja. Jokaisessa
yksikössä on asennustarvikkeet.

VOINKO ASENTAA LAITTEEN KOMEROON TAI SULJETTUUN TILAAN?
Airociden tehokas toiminta optimoidaan sijoittamalla laite sellaiseen tilaan, jossa sijaitsevat myös
kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän tulo- ja imupuoli. Mikäli laite esennetaan komeroon tai suljettuun
tilaan, puhdistaa laite vain nämä tilat, eikä Airociden puhdistuskapasiteettia käytetä tehokkaasti hyväksi

MILLAISTA HUOLTOA AIROCIDE TARVITSEE?
Airociden ylläpito on helppoa, sillä laite tulee huoltaa vain kerran vuodessa.
Huoltotoimenpiteessä vaihdetaan ainoastaan UV-lamput.

Ei muuta huollettavaa.

VOIKO LAITEHUOLLON TEHDÄ ITSE?
Laitehuollon voi tehdä itse. Lampun vaihto on hyvin yksinkertaista, eikä vaadi työkaluja tai erityisosaamista.
Huolto-ohjeet tulevat laitteen sekä huoltosarjan mukana.

ONKO AIROCIDESSÄ VAIHDETTAVIA SUODATTIMIA?
Airocide ei ole suodatusjärjestelmä, siksi laitteessa ei ole suodattimia, joita tarvitsee vaihtaa. Käytössä on
ainostaan suojaelementti, joka suojaa laitteen sisäistä toimintaa siten, että laitteeseen ei keräänny
pöly- tai karvapalloja tai pieniä hyönteisiä.

KUINKA USEIN KATALYYTTI ON VAIHDETTAVA?
Ei koskaan. Koska katalyytti ei heikenny (ei kulu) ja on itsepuhdistuva, niin katalyytti kestää loputtomiin.
Katalyyttinen materiaali osallistuu reaktioon, mutta ei ole itsessään kemiallisesti oksidoiva. Kun reaktio
on saatu päätökseen niin se palautuu alkutilaan.

TUOTTAAKO AIROCIDE OTSONIA?
Ei, Airocide ei vain tuota otsonia vaan myös muuntaa olemassa olevan otsonin puhtaaksi hapeksi (O2).

VOIKO AIROCIDE ELIMINOIDA HUONEESSA OLEVAN OTSONIN?
Testit ovat osoittaneet, että oksidaation reaktio (PCO) kammiossa muuntaa otsonin hapeksi. Airocide
erottuu muista puhdistajista niin, että se ei tuota otsonia, mutta auttaa otsonin poistamisessa siinä
tilassa, jossa muut lähteet tuottat otsonia.

MITEN AIROCIDE AUTTAA IHMISTÄ, JOLLA ON ALLERGIA TAI ASTMA?
Yleisesti tunnettuja allergia- ja astmaoireita synnyttäviä tekijöitä ovat pölypunkit, homeitiöt,
mycotoksiinit, sienet, lemmikkien hilseet sekä haihtuvat orgaaniset komponentit. Nämä ainekset tuhoutuvat, kun joutuvat
Airociden kanssa kosketuksiin. Nopeus, millä nämä ärsykkeet tuhotaan on alueen koosta riippuvainen.
Laboratoriotestien mukaan Airocide-laitteen tehokkuus on 99,9997%.

VOIKO AIROCIDE ELIMINOIDA BIOLOGISIA TARTUNTOJA,JOTKA SAIRAALALUOKAN SUODATTIMET JA MUUT JÄRJESTELMÄT EIVÄT PYSÄYTÄ?
Kyllä, Airociden teknologialla ei ole rajoituksia partikkelien kokoon nähden. Mikäli ilmassa esiintyvä epäpuhtaus on
orgaaninen se tuhotaan. Jäljelle jää vain hiilidioksiidiä ja vesihöyryä!

MITKÄ OVAT AIROCIDEN TEHOVAATIMUKSET?
60 – 460 Wattia, laitteen koosta riippuen.

ONKO SUOJAA VIRTAPIIKILLE SEKÄ YLIKUUMISELLE?
Kyllä kummatkin, vikavirtasuoja joka aukeaa amperi aallolla sekä lämpötilan katkaisukytkin joka sisältyy
suojapiiriin joka näin suojaa elektroniikan sekä myös sulkee yksikön jos on häiriöitä virrasyötössä ja
yilikuumenemisen toimintahäiriö.

MILLAINEN ÄÄNENTASO AIROCIDE-LAITTEELLA ON?
Kun tuuletin mikä imee ilmaa sisään ja PCO kammion läpi niin ilman liikkeistä syntyy ääniä. Tämä sekä
tuulettimen ääni itsessään on niin matala että se on alle keskustelutason, noin 42 dB

MILLAISET YRITYKSET KÄYTTÄVÄT AIROCIDEA?
Airocide-laitetta voidaan käyttää monilla eri toimialoilla kuten kukka- ja elintarviketeollisuuden logistiikkaketjuissa
ja terveydenhuollossa sekä viiniteollisuudessa ja julkisissa rakennuksissa kuten kouluissa tai päiväkodeissa.